icon icon

Robusta Coffee Bean

18

Specification:

On sieve No 18: 90% min

Moisture: 12.5% max

Foreign matter: 0.5% max

Black & Broken: 2% max

Packing: jute bag ( net 60 kg)

Origin: Viet Nam

Port of loading: Ho Chi Minh Port, Viet Nam

robusta-coffee-bean-003

16

Specification:

Moisture: 12.5 % max

Foreign matters: 0.5% max

Broken: 2.0 % max

Black bean: 0.4% max

Screen 16: 90% min

Packing: jute bag (net 60 kg)

Origin: Viet Nam

Port of loading: Ho Chi Minh Port, Viet Nam

robusta-coffee-bean-002

13

Specification:

Moisture: 13.0 % max

Foreign matters: 1.0 % max

Broken and black beans:5.0 % max

On sieve No 13: 90% min

Packing: jute bag ( net 60 kg)

Origin: Viet Nam

Port of loading: Ho Chi Minh Port, Viet Nam

robusta-coffee-bean-001

Robusta Coffee Bean

Bài viết liên quan

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *